Disacra

Relikvijar Kristovog križa

P. Marijan Zubak

Relikvijar križa Kristovog

Bronca i aluminij

2021.

Relikvijar Kristovog križa izrađen je za relikviju koja je bila u posjedu p. Marijana a koja u sebi sadrži relikvije povezane sa Kristom i njegovom mukom: kamen sa Golgote, kamen sa brda Tabor i komadić Kristovog križa.

S obzirom da je relikvija bila u lošijem stanju za nju je, po narudžbi, izrađena nova prozirna kutijica u koju je relikvija premještena.

Sam relikvijar prikazuje Kristovu muku i trenutak u kojem se Krist obraća majci sa riječima: „Evo ti sina“. Krist sa križa ima usmjeren pogled prema majci Mariji koja kleči podno križa spuštene glave a za ruke ju drži sv. Ivan koji gleda u rane na Kristovim nogama. Iznad Krista na križu nalaze se oblaci u koje je smještena sama relikvija, a na stražnjoj strani je, kao pečat, utisnut znak Misionara Krvi Kristove. Relikvijar je iz dva djela te se sam križ sa relikvijom može odvojiti od postolja za blagoslov.

S obzirom da je relikvija vezana uz križ osim nje koja je u zlatu, i križ relikvijara je zlatne boje. Svi ostali likovi izvedeni su u patiniranom aluminiju.

Podjelite ovaj projekt