Disacra

Reljef o stotoj godišnjici rođenja biskupa Ćirila Kosa

Crkva sv. Marije Magdalene u Ivanecu i Crkva Gospe Snježne u Harkanovcima.

Đakovačko-osječka nadbiskupija.

Naručitelj: mons. Ivan Ćurić, biskup.

Godina: 2019.

Kako bi prikladno obilježili 100 godina od rođenja dobrog biskupa Ćirila Kosa, Đakovačko-osječka nadbiskupija odlučila je postaviti spomen ploče u rodnoj župi biskupa u Ivanecu i u Harkanovcima gdje je biskup proveo svoje djetinstvo.

Pristupili smo modeliranju portreta biskupa Ćirila Kosa u visokom reljefu te je nakon predhodnemodelacije i konzultacija sa nadbiskupom  mons. Đurom Hranićem, nadbiskupom u miru mons.  Marinom Srakićem i pomoćnim biskupom mons. Ivanom Ćurićem reljef odliven u aluminiju u ljevaonici Jurkić s kojom surađujemo na svim projektima.

Načinjena su četiri odljevka od kojih su dva predviđena za crkve u Harkanovcima i Ivanecu, jedna za srijemsku biskupiju te jedna za Đakovačko-osječku nadbiskupiju.

Podjelite ovaj projekt