Disacra

Susret hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru 2017.

Đakovačko-osječka nadbiskupija

Oltar, ambon i sedes

Sada u crkvi Kraljice Mučenika u Vukovaru

Vrijeme izrade: 2017.

Idejno rješenje odabrano je na natječaju za izradu oltara, ambona i sedesa za Susret hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru 2017.

Tehnički nacrt i maketu je izradio Damir Tomas.

Oltar, ambon i sedes su, zbog karaktera susreta, izrađeni u drvu a korištene su tri vrste slavonskog drva (lipa, hrast i topola). Osnovni motiv bio je i logo susreta pa je tako na oltaru obris golubice i križa, dok je na ambonu obris vukovarskog vodotornja i Dunava. Sedes se sastoji iz tri kvadrata u bazi i naslona u kojem je, različitim vrstama drva, izveden križ.
Nakon susreta oltar, ambon i sedes smješteni su u svetište crkve Kraljice Mučenika u Vukovaru.



Podjelite projekt