Disacra

Ciklus Cvjetni vrt 2014.

Ciklus je nastao kao diplomski rad na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu. Cvjetni reljefi
su rađeni su od kombiniranih materijala (žica, pijesak, pur pjena, akrilna boja, uljana boja). Radovi su
izlagani na dvije samostalne izložbe u Širokom Brijegu 2015. i Dvorcu Mailath 2018. u Donjem
Miholjcu, te više skupnih izložbi.

Podjelite ovaj projekt