Disacra

Crkva sv. Bernarda u Funtani

Slika je nastala kao zavjetni dar Crkvi sv. Bernarda u Funtani. Slikana je godinu dana nakon proglašenja Miroslava Bulešića blaženim u Puli.

Miroslav Bulešić bio je katolički svećenik koji je djelovao u vrijeme drugog svjetskog rata u Istri. Njegovo djelovanje smatralo se prijetnjom partizanima, ubijen je u župnom dvoru u Lanišću. U njegovim dnevnicima nalaze se zapisi da je predosjećao svoju smrt . Slika je kompozicijski podijeljena na dva dijela, lijevu u kojoj je prikazan narod koji mu je prijetio te župni dvor u kojem je ubijen i desni dio sa Crkvom u Lanišću uz koju su prikazani vjernici.

Figura je u središtu kompozicije, oko nje se nalaze oblaci dima vatre koji prelaze u žrtveni dim ugodan Bogu jer je on sam sebe prikazao kao žrtvu.

Slika je nastala u župnom dvoru Funtane, a blagoslovljena od strane biskupa u miru mons. Ivan Milovan, u nazočnosti župnika Ivana Butkovića. 24. kolovoza 2014. godine.

Podjelite ovaj projekt